Michael Patches Stewart with Nikolaj Nikitin Quarte